Služby

 

Znalecký ústav Praha s.r.o.
zapsána u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 182438

IČ: 241 41 577
Roháčova 8, 130 00 Praha 3
e-mail: info@znalecky-ustav.cz
© Znalecký ústav Praha 2021

 

Obory a rozsah znaleckého oprávnění:

 

Obory:

 • Ekonomika

Rozsah znaleckého oprávnění:

 • Oceňování podniků a jejich částí

 • Oceňování hmotného movitého majetku

 • Oceňování nehmotného majetku

 • Oceňování nemovitostí

 • Oceňování průmyslových a majetkových práv a know-how

 • Oceňování ochranných známek, patentů a vynálezů

 • Oceňování cenných papírů

 • Oceňování derivátů kapitálového trhu

 • Oceňování pohledávek a závazků z obchodního styku

 • Oceňování obchodních podílů a účastí v obchodních společnostech

 • Oceňování přístrojů, strojů, strojního zařízení a technologických celků

 • Oceňování dopravních prostředků

 • Oceňování služeb a jiných produktů podnikatelské činnosti

 • Oceňování pojistných rizik

 • Oceňování ekologických zátěží a škod

 • Oceňování elektronických a elektrotechnických výrobků

 • Oceňování ztrát spojených s přerušením provozu

 • Oceňování podnikatelských záměrů

 • Posuzování a oceňování produkce podniku

 • Posuzování bonity podniků

 • Zvuková a reprodukční technika

 • Elektronické hudební nástroje a aparatury

 • Radiové a televizní přijímače