Služby

 

Znalecký ústav Praha s.r.o.
zapsána u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 182438

IČ: 241 41 577
Roháčova 8, 130 00 Praha 3
e-mail: info@znalecky-ustav.cz
© Znalecký ústav Praha 2021

 

INFORMAČNÍ SERVIS

 

Nabízíme komplexní oceňovací servis, zejména pak pro následující účely:

 • zjištění hodnoty nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodních společností

 • přeměn obchodních společností

 • zjištění hodnot a přezkoumávání zpráv podle obchodního zákoníku

 • stanovení ceny obvyklé při převodech mezi ekonomicky či personálně spojenými osobami

 • prodeje a koupě nemovitého a movitého majetku, podniku nebo jeho části

 • veřejných dražeb

 • úvěrových obchodů

 • konkursního řízení nebo likvidace

 • daňového řízení

 • stanovení obvyklé ceny stálých aktiv

 • stanovení obvyklé ceny oběžných aktiv

 • stanovení hodnoty majetku jako důkazní prostředek při vedení soudních sporů

 • zjištění hodnoty majetku jako zástavy

 • zjištění výnosu z dobrovolného či vyvolaného ukončení podnikání

 • pojištění majetku

 •  

  Naše znalecké posudky budete potřebovat:

   

 • při prodeji a koupi podniku

 • prodeje a koupě nemovitého a movitého majetku, podniku nebo jeho části

 • jako podporu a nezbytnou součást některých kroků při přeměnách

 • v soudních sporech a arbitrážních řízeních

 • při řešení vyrovnání podílů společníků

 • v oblasti fúzí, akvizic a rozdělování společností

 • při navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem

 • pro daňové účely

 • jako podporu při likvidacích společností a konkurzech

 • pro zjištění hodnoty pohledávek

 • pro ocenění majetku za účelem pojištění a náhrady škod

 • při potřebě zjistit proveditelnost investičních záměrů

 • jako podporu pro obchodní jednání při prodeji nebo koupě majetku

 • při jednání o financování s peněžními ústavy

 • jako podporu při soudních řízeních

 • jako podklad pro účetní evidenci