Služby

 

Dotace

 

ODHADY a FACILITY s.r.o.
zapsána u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 182438
IČ: 241 41 577
Roháčova 8, 130 00 Praha 3
e-mail: info@odhady-facility.cz
© ODHADY a FACILITY 2023

 

INFORMAČNÍ SERVIS

  Nabízíme komplexní oceňovací servis, zejména pak pro následující účely:
 • zjištění hodnoty nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodních společností
 • přeměn obchodních společností
 • zjištění hodnot a přezkoumávání zpráv podle obchodního zákoníku
 • stanovení ceny obvyklé při převodech mezi ekonomicky či personálně spojenými osobami
 • prodeje a koupě nemovitého a movitého majetku, podniku nebo jeho části
 • veřejných dražeb
 • úvěrových obchodů
 • konkursního řízení nebo likvidace
 • daňového řízení
 • ocenění obvyklé ceny stálých aktiv
 • ocenění obvyklé ceny oběžných aktiv
 • zjištění hodnoty majetku jako zástavy
 • zjištění výnosu z dobrovolného či vyvolaného ukončení podnikání
 • pojištění majetku
  Naše odhady můžete potřebovat:
 • při prodeji a koupi podniku
 • prodeje a koupě nemovitého a movitého majetku, podniku nebo jeho části
 • jako podporu a nezbytnou součást některých kroků při přeměnách
 • při řešení vyrovnání podílů společníků
 • v oblasti fúzí, akvizic a rozdělování společností
 • při navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem
 • pro daňové účely
 • jako podporu při likvidacích společností a konkurzech
 • pro zjištění hodnoty pohledávek
 • pro ocenění majetku za účelem pojištění a náhrady škod
 • při potřebě zjistit proveditelnost investičních záměrů
 • jako podporu pro obchodní jednání při prodeji nebo koupě majetku
 • při jednání o financování s peněžními ústavy
 • jako podklad pro účetní evidenci