Služby

 

Znalecký ústav Praha s.r.o.
zapsána u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 182438

IČ: 241 41 577
Roháčova 8, 130 00 Praha 3
e-mail: info@znalecky-ustav.cz
© Znalecký ústav Praha 2021

ODBORNÝ PROFIL ZNALECKÉ KANCELÁŘE

 

 

Společnost Znalecký ústav Praha s.r.o., vznikla v roce 2011 formou odštěpení od původního znaleckého ústavu - společnosti INFOS, spol. s r.o. se sídlem Praha 3, Roháčova 170/8, PSČ 130 00, IČ 44793456, která prováděla znaleckou činnost již od roku 2000. Rozdělovaná společnost INFOS, spol. s r.o. byla na základě prokázaných odborných předpokladů a kvalifikací zapsána Ministerstvem spravedlnosti dne 28.7.2000, pod. č.j. 78/99-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost. Rozdělením dosavadní společnosti INFOS, spol. s r.o. byl výkon této znalecké činnosti jednoznačně oddělen od zbývající části předmětu činnosti společnosti INFOS, spol. s r.o., přičemž na společnost Znalecký ústav Praha s.r.o. jako na nástupnickou společnost přešly veškeré činnosti a odborné personální znalecké obsazení spojené s její funkcí znaleckého ústavu. V souvislosti s aplikací zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech začala společnost Znalecký ústav Praha s.r.o. používat dolňkové označení - ZNALECKÁ KANCELÁŘ

 

Obory a znalecká oprávnění naleznete zde: obory.htm

 

Odborným garantem činnosti ústavu je jednatel a znalec Znalecké kanceláře Znaleckého ústavu Praha:

 

Ing. Pavel Žížala – jednatel – zapsán jako znalec u Městského soudu v Praze pro obory : Elektrotechnika, Elektronika, Ekonomika

 

V průběhu let úspěšné činnosti si znalecký ústav vytvořil vlastní metodiku tvorby znaleckých posudků, stejně jako postupy oceňování, které v rámci vnitřní struktury řízení jakosti aplikuje na veškeré zakázky. Tato metodika akceptuje zvláště při tržním pohledu na oceňovaný majetek specifické aspekty českého podnikatelského prostředí. Vzhledem k vysoké kvalitě poskytovaných služeb a narůstající řadě spokojených zákazníků dosahuje neustálý nárůst objemu zakázek. Jak vyplývá z rozsahu poskytovaných služeb je záběr společnosti velmi široký. Tato skutečnost šetří našim klientům čas při zajišťování někdy i velmi specifických znaleckých posudků, zejména při technicko-ekonomických rozborech a expertizách.